Lokální distribuční soustavy od VČE LDS.
Až o rok kratší cesta k zahájení výstavby.

Připojení plánované stavby do elektrické distribuční sítě trvá až 18 měsíců.
My to zvládneme za 6 – a vy nezaplatíte ani korunu.

Co je to lokální distribuční soustava

Co je to lokální distribuční soustava

Vše začíná vysokým napětím
(VVN a VN)

Vysoké napětí rozvádí po celé zemi energetická distribuční soustava. Tu spravují 4 hlavní subjekty – ČEPS, ČEZ, EON a PRE. Tito správci mají svá teritoria rozdělena dle regionů. Jejich výběr tak nemůže odběratel ovlivnit.

Trafostanice
– první stavba v nové lokalitě

O převod vysokého napětí na nízké, které dále proudí do jednotlivých domů, se stará trafostanice. Tu obvykle buduje tzv. správce lokální distribuční soustavy. Jeho výběr už je na svobodné vůli investora stavby. Trafostanice je první krok k zahájení výstavby – bez elektrické energie totiž nelze stavět.

Lokální distribuční soustava
(LDS)

Rozvody nízkého napětí mezi trafostanicí a objekty tvoří lokální distribuční soustavu. Každá soustava má svého správce, který zodpovídá za její stabilitu, údržbu a připojení nových uživatelů. Volba správce distribuční soustavy je na vůli investora stavby – a nemá vliv na výběr koncového dodavatele elektrické energie.

Výhody VČE LDS

Rychlost

Konkurence

Lhůty pro vybudování LDS jsou v Česku stanoveny na 18 měsíců od podání žádosti. Všechny administrativní náležitosti a potřebná povolení si přitom musí vyřídit sám investor.

VČE

My jsme lhůty zkrátili na třetinu. Váš projekt připojíme do 6 měsíců od podání žádosti a veškeré papírování a legislativu vyřešíme za vás. S každou etapou tak ušetříte až rok času.

Pružnost

Konkurence

Velké firmy obvykle dimenzují rozvodnou síť pouze s ohledem na potřeby aktuální etapy. To znamená, že s každým dalším rozvojem lokality začíná celý proces znovu – i s čekacími lhůtami a náklady.

VČE

My dimenzujeme LDS vždy s ohledem na další plánované etapy. Nové stavby pak jednoduše připojíme ke stávající trafostanici. Ušetříte čas i peníze.

Úspora

Konkurence

Náklady na připojení lokality musí investor uhradit bezprostředně po podání žádosti. V případě změny plánů jsou investované peníze nevratnou ztrátou.

VČE

My budujeme LDS na vlastní náklady. Celkové poplatky za připojení můžeme rozložit v čase nebo rozpočítat mezi koncové odběratele – majitele bytů. Nabízíme i cenová zvýhodnění pro investory. Vy ušetříte a navíc zaplatíte až ve chvíli, kdy se vám to hodí.

Začněte stavět o rok dříve

Začněte stavět o rok dříve

Co VČE LDS vyřeší za vás?

 • novou LDS kompletně vyprojektujeme
 • vybudujeme LDS za pouhých 6 měsíců
 • vyřídíme stavební povolení
 • zařídíme veškerou administrativu a legislativu
 • poskytneme poradenství v oblasti energetiky

Nově:
Nabízíme bonusové zvýhodnění za poskytnutí území pro distribuci elektřiny nebo plynu.

Dále pro vás zajistíme:

Non-stop havarijní službu s okamžitým řešením situace

Pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení a celé LDS

Výhodné dodávky elektřiny a plynu do každého bytu

Výběr dodavatele je na svobodné volbě koncového zákazníka.

Zřízení dočasné kanceláře v místě výstavby pro sepsání smlouvy o dodávkách energií s majiteli bytů

Úspora? Rádi vám ji spočítáme.

1. ETAPA – 500 BYTŮ

Instalace hlavních jističů:

› 1 byt = hlavní jistič 25 A
› 500 bytů = 12 500 A

Dle Vyhlášky &. 487/2021 Sb. je platba za rezervovaný příkon 630Kč/1A

Poplatek celkem = 25 A × 500 bytů × 630 Kč

Celkem = 7 875 000 Kč

2. ETAPA – 100 BYTŮ

Instalace hlavních jističů:

› 1 byt = hlavní jistič 25 A
› 100 bytů = 2 500 A

Dle Vyhlášky &. 487/2021 Sb. je platba za rezervovaný příkon 630Kč/1A

Poplatek celkem = 25 A × 100 bytů × 630 Kč

Celkem = 1 575 000 Kč
U nás za alokaci z distribuční sítě platit nemusíte.

Kolik s námi ušetříte?

Rádi vám spočítáme celkovou úsporu podle specifikace projektu.
Řekněte si o kalkulaci ještě dnes.

VČE LDS

Jsme ryze česká energetická společnost. Naší hlavní činností je výstavba nových a správa stávajících lokálních distribučních soustav, poradenství a inženýring v oblasti energetiky. Díky více než desetiletým zkušenostem v oboru nabízíme našim zákazníkům know-how, které šetří čas i náklady.

Známe totiž hodnotu času – proto si zakládáme na flexibilitě, osobním přístupu a vzájemné důvěře – tyto hodnoty jsou totiž základem dlouhodobého a oboustranně výhodného partnerství. Pro naše zákazníky zajišťujeme také dodávky elektřiny a zemního plynu za výhodné ceny.

S čím se na nás můžete obrátit?

Výstavba lokálních
distribučních soustav = LDS

Budování trafostanic a infrastruktury pro připojení nových budov do elektrické sítě.

Výhody LDS od VČE LDS:

 • 3× kratší lhůta pro vybudování LDS
 • trafostanice dimenzujeme s ohledem na plánovaný rozvoj etapových projektů – tím šetříme váš čas i peníze
 • veškerou administrativu vyřešíme za vás
 • nabízíme individuální finanční zvýhodnění
 • non-stop havarijní služba a facility management LDS

Facility Management

Správa a údržba stávajících lokálních distribučních soustav.

Zajišťujeme:

 • veškeré revize, pravidelnou údržbu trafostanic
 • rozúčtování energií v areálu či dané LDS
 • pohotovostní službu s okamžitou výměnou trafa do 24 hodin
 • technickou podporu
 • osobní konzultace a poradenství přímo u zákazníka

Distribuce energií

Našim zákazníkům nabízíme distribuci silové elektřiny a plynu za velmi výhodných podmínek.

Proč odebírat energii od VČE LDS?

 • nabízíme výhodné ceny
 • přeplatky vracíme na účet zákazníkům automaticky
 • změnu dodavatele vyřídíme za vás
 • nabízíme online sledování odběru a rezervované kapacity, dovedeme optimalizovat řízení spotřeby s ohledem na výslednou cenu energií
 • smlouva na dobu určitou i neurčitou, bez zbytečných závazků
 • rádi přijedeme přímo k vám a vše zařídíme za vás – pohodlně a bez starostí